LAVI competence underlättar det pedagogiska arbetet

LAVI competence är ett webbaserat bedömningssystem för utbildare inom olika verksamheter. Systemet synliggör och visualiserar kompetensutveckling utifrån de kriterier som ställs upp i varje enskilt fall. Modellen fungerar lika bra på utbildningar med ett teoretiskt innehåll som ett praktiskt och systemet levereras färdigpreparerat efter kundens önskemål. Alla typer av mål som ska bedömas utifrån betygskriterier eller Godkänt/Ej godkänt kan användas vilket gör att systemet lätt kan anpassas till olika typer av utbildning.

Om LAVI competence – utbildning

En modern förordningsstyrd utbildning kräver kvalitativ uppföljning av genomförda moment, såväl praktiska som teoretiska, och att elever ska kunna arbeta mer entreprenöriellt med olika innehåll under en och samma given tid. I en undervisningssituation spelar en mängd faktorer in och den ”Funktionella kompetensen” måste kunna bedömas på ett smidigt och tidseffektivt sätt. Detta är extra viktigt t ex inom arbetsplatsförlagt lärande där en handledare, som oftast inte är van att hantera skolans bedömningssystem, också ska fungera som medbedömare. För att underlätta och samtidigt bibehålla rättssäkerheten kring bedömningen av eleverna, har LAVI competence – utbildning tagits fram.

Funktioner

Utveckling och garantier

Kompetensrådsdagar

LAVI competence användare kan via kompetensrådsdagar påverka systemutvecklingen. Detta skapar en win-win-situation där användarna styr systemets funktioner och standarder, snarare än att ett systems begränsningar styr användarnas utbildningsutveckling. Detta gör systemet ekonomisk effektivt då användaren bara betalar för det den behöver.

Enkelhet

LAVI competence ska både vara tilltalande och enkelt. Systemets smarthet och att det kommer färdigpreparerat med indata gör att det direkt motverkar dubbelarbete för skolans lärare. Ambitionen har varit ”ett knapptryck” och målsättningen är att den minst It-vana läraren ska klara av att hantera systemet och dessutom se det som något som underlättar vardagen.

Åtaganden

Det ska vara riskfritt att pröva LAVI competence varför nya kunder får första året till reducerat pris. Med LAVI competence medföljer även en garanti som innebär att nya kunder kan säga upp avtalet med omedelbar verkan under första året som användare.

Komplement eller fristående system

LAVI competence kan köpas som ett komplement till en befintlig LMS eller kan kombineras med någon av Googles lösningar. Systemet kan också användas som ett fristående hjälpmedel för kvalitativ bedömning.

Samarbetspartners

Lavi competence utökar hela tiden sina samarbeten.

Support

Ring

019-760 15 20

Kontakt

Välkomna att kontakta oss!

Hannes Nordgren

VD

Direkt: 070 776 70 40 Mail

Johan Hedström

Affärsutvecklingschef

Direkt: 073 762 22 63 Mail

Malin Myhrberg

Produktägare

Direkt: 072 995 90 31 Mail